Bài giảng của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn: Phó tế là người Phục vụ cho sự hiệp thông của Giáo Hội


Nguồn: WGPSG Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 17 thầy thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đã được Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ sự vào lúc 8g30 ngày 30-05-2018 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn. Đức Cha Louis đã chia sẻ Lời Chúa: Ơn gọi là từ chính Chúa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes