Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 04.05.2018“Các Giám mục hãy biết tỉnh thức: Dân Chúa biết khi nào người mục tử là mục tử, khi nào mục tử gần dân, bảo vệ đàn chiên khỏi sói dữ tấn công. Tóm lại hãy tỉnh thức, đừng bận tâm đến kinh doanh, đừng đi loanh quanh... hãy gần dân.” Bài của ĐTC ngày 04.05.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes