Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 17.05.2018Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 17.05.2018
Có hai loại hiệp nhất: (1) Hiệp nhất giả dối và (2) Hiệp nhất chân thật. Loại 1: có thể bị nhà lãnh đạo khai thác, giật dây và chuyển hướng dân chúng. Loại 2: hiệp nhất trong Chúa Giêsu

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes