BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 02 - 05/05/2018BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 02 - 05/05/2018 1. Mừng kỷ niệm 19 năm cung hiến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. 2. Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng & Đặt Viên Đá Đầu Tiên Giáo xứ Chợ Chiều, Giáo Phận Đà Nẵng. 3. Giáo Xứ Lương Sơn Rước Kiệu Và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ. 4. Giáo xứ Thất Khê đón Đức cha Giuse thăm mục vụ. 5. Gx. Kinh Cùng: Đức Cha Làm phép và khánh thành tháp chuông.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes