Chương trình Vũ Khúc & Thánh Ca: "DÂNG MẸ" - Dòng Mến Thánh Giá Thủ ThiêmChương trình Vũ Khúc & Thánh Ca: "DÂNG MẸ" - Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

==>Xin cùng theo dõi, cầu nguyện, hiệp thông với Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm trước nguy cơ bị bắt hại bởi quyền lực thế gian.
+++
1.Vũ Khúc Nữ Vương Hòa Bình
2.Tấu Lạy Bà
3.Vũ Khúc Cùng Mẹ Yêu Thương Và Phục Vụ
4.Dâng Mẹ
5.Vũ Khúc Ave Maria
6.La Vang Lời Con Hát Mãi
7.Vũ Khúc Cùng Mẹ Sống Lời Chúa
8.Vũ Khúc Hoa Từ Lòng Đất Mẹ
9.Vũ Khúc Ngũ Bái
10.Vũ Khúc Tiến Hoa
11.Vũ Khúc Vãn Hoa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes