Giảng lễ Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 18g 30– Lm Giuse Trần Ngọc Thao CSsR 19/05/2018Giảng lễ Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 18g 30– Lm Giuse Trần Ngọc Thao CSsR 19/05/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes