Giáo Hội Năm Châu 28/05/2018: Phản ứng của các vị nhận được tin vinh thăng Hồng Y


• Đức Thánh Cha bổ nhiệm đại diện không thường trú tại Việt Nam • Đức Thánh Cha công bố danh sách 14 tân Hồng Y • Đức Tổng Giám mục Manyo Maeda của Osaka ngạc nhiên khi được tấn phong Hồng y. • Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu cũng thấy bất ngờ khi được tấn phong Hồng Y • Quan phát chẩn của Đức Thánh Cha được tấn phong Hồng Y • Đức Thượng Phụ Công Giáo Chanđê được tấn phong Hồng Y • Đức Thánh Cha gặp gỡ với các Giám Mục Ý • Khủng bố Hồi Giáo IS tấn công vào một nhà thờ Chính Thống Giáo tại thủ đô Chechen

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes