Giáo xứ Lộc Hưng - Thánh lễ Đặt Viên Đá xây dựng Thánh Đường 2018Đức Cha Giám quản TGP Sài Gòn Giuse Đỗ Mạnh Hùng, chủ sự Thánh lễ Đặt Viên Đá xây dựng Thánh đường Giáo xứ Lộc Hưng - TGP Sài Gòn, lúc 09g 30 ngày 28/04/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes