Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Hai 28.05.2018:


Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Hai 28.05.2018:
CÁC BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI 27.05.2018:
1.Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT Hà Nội (lễ cầu nguyện cho Công Lý & Hòa Bình)
2.Lm. JB. Lê Đinh Phương, DCCT Sài Gòn
3.Lm. Giuse Nguyễn Quốc Toản, DCCT Sài Gòn (Lễ Thiếu Nhi)
4.Lm. Đaminh Trần Thật, DCCT Sài Gòn
5.Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân, NTĐB Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes