Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Năm 24.05.2018


Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Năm 24.05.2018
1.THÁNH CA: Xin Phó Thác (Thánh Vịnh 30) - Sáng tác: Lm.Thành Tâm DCCT
2. Lm.Giuse Lê Quang Uy Giảng Lễ An Táng Cha Mac-cô Bùi Quan Đức, DCCT
3.Phỏng vấn ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh ngày về tình hình giải tỏa Thủ Thiêm 
4.Thế Giới Nhìn Từ Vatican 24.05.2018: Giáo Hội Việt Nam vừa mất cơ hội có tân Hồng Y năm nay

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes