Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Sáu 18.05.2018


Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Sáu 18.05.2018
1.Bài giảng Tĩnh tâm với anh chị em xa quê tại Thái Hà, DCCT Hà Nội.
- Ngày 1: Lm.Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong DCCT
- Ngày 2: Lm.Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong DCCT 
- Ngày 3: Gm. Alphongso Nguyễn Hữu Long
2.THÁNH CA - Lm. An Bình
- Ca nguyện dâng Chúa
- Hiến dâng
- Rửa chân

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes