LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 08.05.2018: THẦN KHÍ, ĐẤNG MINH XÉT CHO CHÚNG TALời Hằng Sống Thứ Ba 08.05.2018 THẦN KHÍ, ĐẤNG MINH XÉT CHO CHÚNG TA Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes