LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 15.05.2018: NHẬN BIẾT ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG THIÊN SAI CỦA THIÊN THIÊN CHÚA


Lời Hằng Sống Thứ Ba 15.05.2018 NHẬN BIẾT ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG THIÊN SAI CỦA THIÊN THIÊN CHÚA Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes