LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 19.05.2018: CHỨNG TỪ KHẢ TÍN CỦA MỘT MÔN ĐỆ


Lời Hằng Sống Thứ Bảy 19.05.2018 CHỨNG TỪ KHẢ TÍN CỦA MỘT MÔN ĐỆ Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes