LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 17.05.2018: XIN THIÊN CHÚA HIỆP NHỨT CÁC KITÔ HỮU


Lời Hằng Sống Thứ Năm 17.05.2018 XIN THIÊN CHÚA HIỆP NHỨT CÁC KITÔ HỮU THEO GƯƠNG HIỆP NHỨT GIỮA CHÚA CHA VÀ CHÚA GIÊSU Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes