Ngày 01.06: Kính thánh Justino, tử đạo


Ngày 01.06: Kính thánh Justino, tử đạo

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo