Thánh Ca: Ca Dao Mẹ Dịu Hiền, Sáng tác: Lm. Văn Chi, Trình bày: Đinh Thành (saxophone)


Thánh Ca: Ca Dao Mẹ Dịu Hiền, Sáng tác: Lm. Văn Chi, Trình bày: Đinh Thành (saxophone)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes