Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu Lên Trời: (lễ Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 13/05/2018Chúa Nhật Chúa Giêsu Lên Trời: 15g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 13/05/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes