Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu Lên Trời : 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 13/05/2018Trực tiếp: Chúa Nhật Chúa Giêsu Lên Trời : 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 13/05/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes