Dâng Hoa Kính Đức Mẹ 12/05/2018 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn - Quý Soeur OP Học Viện Thánh Tôma


“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38) Dâng Hoa Kính Đức Mẹ 12/05/2018 - Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR_Quý Soeur OP Học Viện Thánh Tôma

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes