Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 08g00 ngày 27.05.2018 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn


"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần." (Mt 28, 19) Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 08g 00_ Mt 28,16-20 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 26/05/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes