Thánh lễ truyền chức phó tế cho 17 đại chủng sinh vào lúc 8 giờ 30 ngày 30.05.2018, tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn


Nguồn: WGPSG - Đức Giám Mục Giám quản Giuse sẽ truyền chức phó tế cho 17 đại chủng sinh vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại nhà thờ Chính Toà, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes