Lễ Khai Mạc Đại Hội Hành Hương Thánh Mẫu Trà Kiệu (30.05.2018)Lễ Khai Mạc Đại Hội Hành Thánh Mẫu Trà Kiệu 2018
Kỷ niệm 133 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (1885 – 2018) Chủ đề : ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH "Bởi đâu, tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này" (Lc 1, 44) Chủ tế: Cha Tổng Đại Diện Bonaventura Mai Thái

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes