Trực tuyến: Nói chuyện chuyên đề với các gia đình trẻ - Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế OP


Nói chuyện chuyên đề với các gia đình trẻ: - Thời gian: từ 09g00 đến 11g00 - Địa điểm: Nhà Hội (Tầng dưới Nhà thờ Trà Kiệu) - Trách nhiệm: Cha Đặc trách Mục vụ Gia đình (Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn) - Thuyết trình viên: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế (Dòng Đa Minh)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes