Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Giảng lễ Đức Mẹ Fatima


Thánh lễ ngày 13.05.2018 Tôn vinh Đức Mẹ Fatima tại nhà thờ Fatima - Bình Triệu do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes