Đức Thánh Cha giảng lễ tại nhà nguyện Marta 25.05.18: Vợ chồng là hình ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa


Đức Thánh Cha giảng lễ tại nhà nguyện Marta 25.05.18: Vợ chồng là hình ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes