Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 16.05.2018: Trao áo trắng và nến sáng trong Bí Tích Rửa Tội


Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 16.05.2018: Trao áo trắng và nến sáng trong Bí Tích Rửa Tội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes