Bài giảng: "Hoa Trái của Thánh Thần" - Đức Cha Luy Nguyễn Anh TuấnBài giảng hay. Hoa Trái của Thánh Thần, Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn giảng lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Tân Thái Sơn, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn, ngày 21/06/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes