Bài giảng lễ của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 18.06.2018:


Bài giảng lễ của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 18.06.2018:
 Dường như bài giảng lễ này Đức Thánh Cha dành riêng cho Việt Nam.
“Các chế độ độc tài bắt đầu bằng cách loan truyền những điều vu khống, với sự gian dối của truyền thông, đặt truyền thông trong bàn tay của một kẻ bất lương, của một chính phủ bất lương.”
Nguồn: AMEN TV

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes