Bài Giảng Thánh Lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 2018 - Giuse Đinh Đức Đạo Gm.Gp Xuân LộcBài Giảng trong Thánh Lễ Tạ Ơn Đại Hội, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 2018 - Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo. Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes