Bài Giảng: Thánh Lễ Nhân 14 Năm Cha Cố Giuse Vũ Ngọc Bích, CSs R Qua Đời - Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCTBài Giảng: Thánh Lễ Nhân 14 Năm Cha Cố Giuse Vũ Ngọc Bích, C.Ss.R Qua Đời Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes