BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 30/5 – 2/6/2018


Những tin sẽ phát: 1: Giáo Phận Nha Trang- Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 2: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại Tổng Gp Sài Gòn 3: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại Giáo Phận Vinh 4: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Hòa Phú Giáo Phận Kon Tum

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes