BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 02/05/2018


BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 02/05/2018 Những bản tin sẽ phát: 1: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Kỷ Niệm 135 Năm Thành Lập Giáo Phận Bắc Ninh 2: 34 Em Được Rước Chúa Lần Đầu Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 3: Giáo Họ Đồng Lịch: Thánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ 4: Những Ngày Đại Hội Gia Đình Trẻ Tại TGP Huế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes