Các Bài Giảng lễ Chúa Nhật XI Thường Niên BCác Bài Giảng lễ Chúa Nhật XI Thường Niên B:
1."ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM" - LM. Giuse Ngô văn Kha, DCCT Hà Nội
2. Bài giảng lễ Thắp nến cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn - Lm Paul Ngô Văn Phi, DCCT Sài Gòn
3. Lễ Thiếu Nhi - Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản, DCCT Sài Gòn
4. Lm Paul Nguyễn Hữu Thuận, DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes