Ngày 24.06: Kính trọng thể Sinh nhật Gioan Tẩy GiảChúa Nhật 24.06: Kính trọng thể Sinh nhật Gioan Tẩy Giả

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo