Chương Trình TVASTM Ngày 24-6-2018


Chương Trình TVASTM là chương trình công giáo do Cơ sờ truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sản xuất và được phát sóng hằng tuần trên SBTN qua hệ thống DIRECT TV và Cable. Ban Sáng từ 6:30am - 7:30am và Ban Chiều từ 4:30pm - 5:30pm giờ California, U.S.A.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes