GIẢNG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔGIẢNG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ:
1.TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
2.Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT Sài Gòn
3.Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT Hà Nội

Thánh vịnh 115 - Lm Mi Trầm - Đáp ca Chúa nhật lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

4.Lm Ignatio Hồ Văn Xuân, NTĐB Sài Gòn
5.Lm Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes