Giảng lễ Tam Nhật Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ II - Gioan Phùng Bá Trung CSsR 26/06/2018Giảng lễ Tam Nhật Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ II - Gioan Phùng Bá Trung CSsR 26/06/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes