Giáo Hội Năm Châu 04/06/2018: Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson bị hầu tòa
• Những Diễn Biến về vụ Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson bị hầu tòa • Đức Thánh Cha hỏi các bạn trẻ Á Căn Đình “Chúng con có đọc Tin Mừng hàng ngày không?” • Giới trẻ Á Căn Đình xuống đường vì sự sống. • Đức Thánh Cha khích lệ các bác sĩ can đảm bảo vệ tính chất thánh thiêng của cuộc sống con người • Đức Hồng Y tân cử Pedro Barreto Jimeno của Peru đã từng bị dọa giết • Các Giám Mục Ái Nhĩ Lan kinh hoàng trước “sự bội giáo của cả một quốc gia” • Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin kêu gọi canh tân toàn diện Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan • Đức Cha Gebhard Furst của giáo phận Rottenburg-Stuttgart phê bình linh mục đeo khăn đội đầu giống như phụ nữ Hồi Giáo trong thánh lễ • Nạn tội phạm vi tính.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes