Giáo Hội Năm Châu 18/06/2018: Giáo hội Hàn Quốc với hội nghị thượng đỉnh Trump-Un


• Giáo hội Hàn Quốc ca ngợi hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim, kêu gọi tha thứ và hòa giải. • Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Hàn: Thượng đỉnh Singapore quả là một sự kiện lịch sử. • Anh chị em giáo dân Singapore cũng cầu nguyện cho cuộc họp Trump-Kim • Vatican phát hành tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Vùng Amazon • Vài nét về rừng nhiệt đới Amazon • Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của ba Giám Mục Chí Lợi • Linh mục bị bắn chết trong nhà nguyện ngay trước giờ lễ ở Nueva Ecija, Phi luật Tân • “Hãy Hiến Tặng Hết Mình”, văn kiện mới nhất của Tòa Thánh về thể thao

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes