Hợp xướng mừng 150 năm Dòng Chúa Cứu Thế được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp hay làm phép lạ tại DCCT Sài Gòn (01.2015)Hợp xướng mừng 150 năm Dòng Chúa Cứu Thế được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp hay làm phép lạ tại DCCT Sài Gòn (01.2015)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes