Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm 21.06.2018
Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm 21.06.2018
1.Ngày 21.06 Thánh Luy Gonzaga
2.LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 21.06.2018 KINH LẠY CHA
3.Bài giáo lý hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxico vào sáng thứ Tư ngày 20.06.2018
4. NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM:
- TOÀN CẢNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Tại TGP Huế
- Các Thánh Tử Đạo Bà Rịa - Nhà thờ Mồ Bà Rịa
5.TÌM HIỂU: Tham dự Thánh Lễ Online và đọc Sách Thánh bằng iphone, iPad có được không?

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes