Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Hai 25.06.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Hai 25.06.2018

1.PHÚT CẦU NGUYỆN, THỨ HAI 25.06.2018
2.ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- Đức Thánh Cha gặp gỡ đại diện của hai miền Nam - Bắc Hàn
- Đức Thánh Cha: "phá thai các trẻ bị yếu bệnh, khuyết tật là phản ánh não trạng Đức Quốc Xã"
- Tem hình Đức Thánh Cha được phát hành tại Thuỵ Sĩ
3.Hiệp Thông, Cầu Nguyện và Đồng Hành với Quê Hương, Dân Tộc và Giáo Hội Việt Nam
4.Giáo Hội Năm Châu 25.06.2018: Giáo hội Chính thống Ukraine

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes