LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 19/06/2018 - Đại lễ Năm thánh mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt NamLỜI HẰNG SỐNG
Thứ Ba 19/06/2018 - Đại lễ Năm thánh mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes