LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 14/06/2018 - AI GIẬN ANH EM MÌNH, THÌ ĐÁNG BỊ ĐƯA RA TÒALỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 14/06/2018 - AI GIẬN ANH EM MÌNH, THÌ ĐÁNG BỊ ĐƯA RA TÒA Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes