Ngày 26-06: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu và Thánh Domingo Henares - MinhWeb HĐGMVN: Ngày 26-06: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu và Thánh Domingo Henares - Minh (Sánh Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành - Chủ biên: Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Khảm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes