Ngày 27 - 06: Thánh Tôma Vũ Quang ToánNguồn HĐGMVN: Ngày 27 - 06: Thánh Tôma Vũ Quang Toán (Sách Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành - Chủ biên: Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes