Ngày 28.06: Kính thánh Irene, Giám mục tử đạo vào thời đầu của Kitô giáoNgày 28.06: Kính thánh Irene, Giám mục tử đạo vào thời đầu của Kitô giáo

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo