Đọc Kinh trọng thể kính Các Thánh Tử Đạo tại Sở Kiện


Kinh chiều I trọng thể trước ngày khai mạc Năm Thánh kính Các Thánh Tử Đạo tại Sở Kiện:

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes