Đồng hành cùng gia đình trẻ: 3 KHÔNG TRONG BỮA CƠM GIA ĐÌNH - Đức cha Luy Nguyễn Anh TuấnNguồn: WGPSG -Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký Ủy Ban Mục vụ Gia Đình trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam hướng dẫn các gia đình trẻ trong năm Giáo Hội đồng hành cùng các gia đình trẻ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes